Pablo Pesado

Pablo Pesado (Ferrol, 1992) é doutor en Estudos da Literatura e da Cultura pola USC; as súas áreas de investigación son a socioloxía da literatura e a literatura comparada. Exerce como profesor de Lingua e Literatura Galega no ensino secundario e publica textos de análise cultural en revistas dixitais galegas como A que cheira, papá? É membro do Consello de Redacción da Revista Clara Corbelhe.

  • Gastrulación

    O desenvolvemento da embrioloxía durante o século XIX encobre tamén unha verdade a contrafío, unha verdade sagrada.

    No ano 2043 un fármaco defectuoso provoca un coma profundo aos seus consumidores. Os poucos superviventes que conseguen acordar xa non deixarán nunca de salmodiar un longo canto profético que contén a verdadeira historia da vida sobre a Terra: que é un campo de batalla entre dúas grandes deidades por se devoraren entre elas. Sobre as cinsas das vellas cosmovisións humanas surxen entón unha Igrexa, unha Teoloxía e unha Guerra.

    A cabalo entre a bioloxía e a cosmogonía, entre a filosofía da vida e a ciencia ficción, entre o ensaio e a nouvelle experimental, entre Bergson e Lovecraft, Gastrulación propón remontarse aos inicios da bioloxía no século XIX para comprender que a diferenciación entre reinos animais e liñaxes xenéticas conduce ao nacemento dunha deidade que xa non nos necesita.

    14,00