Queres publicar connosco?

As propostas enviadas deben cumprir cos seguintes requisitos:
– Incluír un máximo de 2 arquivos.
– Ser textos inéditos.
– Incluír unha breve sinopse sobre o contido (arredor de 10 liñas).
– Incorporar unha breve presentación biográfica (arredor de 10 liñas) cos teus referentes de ciencia ficción, fantasía ou terror relacionados coa proposta.
Imaxe decorativa duns libros apilados en vertical